Selecteer een pagina

Veel mensen hebben een mening over het salarisniveau van de directie van non-profit organisaties, en veelal zijn die meningen zeer zwart-wit:
Het salaris van een non-profit directeur, gefinancierd met publiek geld, moet significant lager zijn dan het salaris van een leider van een commerciële organisatie van vergelijkbare grootte, vinden velen.

óf

De directie van een non-profit organisatie moet een professional zijn die een vergelijkbaar salarisniveau mag genieten als een professional in een commerciële organisatie.

Mijn mening is genuanceerder. Alleen maar naar het ‘eindbedrag’ kijken en dit vergelijken met andere topfunctionarissen of met het eigen salaris (zoals een kennis van mij deed) zegt, mijns inziens, niet zoveel*. Het is belangrijk om te kijken naar de verantwoordelijkheden van de directeur in kwestie. Stel een non-profit directeur is verantwoordelijk voor:
– honderden, zo niet, duizenden personeelsleden werkzaam in conflictgebieden
– een begroting van meer dan 30 miljoen euro’s per jaar
– tientallen, zeer diverse projecten
– fundraising
– etc etc
dan kunt u dit niet één-op-één vergelijken met de directeur van een internationale pingpongballenfabrikant met hetzelfde aantal werknemers, en wellicht een vergelijkbare begroting.

Uiteraard wilt iedereen de beste persoon op de directeursstoel hebben zitten. Iemand die verantwoord met het publieke geld (uw donatie?) omgaat, kennis heeft van management van organisaties van het formaat waar we over spreken, maar ook de juiste beslissingen weet te nemen op kritieke momenten zoals tijdens een kidnappingssituatie. Op deze positie wilt u geen amateur, iemand voor wie het werk van de organisatie zeer nauw aan het hart ligt, maar die geen kaas gegeten heeft van het runnen van een dergelijke organisatie, noch wilt u een vrijwilliger. U wilt een professional, die, bij voorkeur, vergelijkbaar werk bij een andere organisatie of wellicht bij een commerciële organisatie gedaan heeft.

En waarom mag deze professional niet eerlijk voor zijn-haar werk beloond worden? Vergis u niet, we spreken over hele zware functies, welke niet tussen negen en vijf plaatsvinden.

Natuurlijk kan de beloning niet ongelimiteerd zijn en, ja, het gaat om publiek geld (let wel: bij Fondsenwervende instellingen! Vermogensfondsen, die vaak over dezelfde kam geschoren worden, werken met privaat geld) waarbij het van belang is dat het grootste deel gaat naar het uitvoeren van de gestelde doelen.

Voor goede doelen met het CBF-keurmerk, aangesloten bij Goede Doelen Nederland geldt een beloningsregeling. Via een puntensysteem wordt de complexiteit van een functie bepaald en wordt er een maximaal salarisniveau vastgesteld. Naar mijn mening is dit een relatief eerlijke methode om het maximale salaris te bepalen.

Voordat u uw mening uit over de onacceptabele salarisniveaus van de directeur van het goede doel wat u steunt, en zelfs besluit uw steun te stoppen, kijk eens naar het jaarverslag of de website, en realiseer u waarvoor deze directeur allemaal verantwoordelijk is. En vraag u dan af: Wilt u een professional op die functie of een amateur? En als u voor een professional kiest, dan moet deze persoon toch eerlijk beloond worden voor zijn of haar harde werken?

*En mocht u toch willen vergelijken, zorg dan dat u geen appels met peren vergelijkt. Een Bruto jaarsalaris met uw jaarlijkse Netto salaris vergelijken zal uiteraard uw wenkbrauwen omhoog doen gaan.